Opinia o grach REGIPIO: 

Państwa produkty, które wykorzystujemy chętnie i często na naszych zajęciach rozwijają kreatywność, wyobraźnię, stwarzają możliwość do swobodnego komunikowania się przy równoczesnej nauce poprawnych struktur gramatycznych.
Podoba nam się oryginalna szata graficzna, jakość wykonania i czekamy na kolejne propozycje.

Agnieszka Marczak
Dyrektor Centrum Edukacyjnego „Na językach”