CREATIVE DISCUSSION B1 – LET’S REGIPIO

 Porządne, merytoryczne i zabawne powtórki słownictwa, gramatyki oraz dialogów. Gry uniwersalne, dla mniejszych i większych grup.  

POZIOM GRY – B1

Liczba graczy: 2+

Zasady gry

Cel gry – nauka argumentowania określonego punktu widzenia (umiejętność wspierająca wyrażanie opinii między innymi w formie pisemnej – eseje).

Materiały i potrzebne informacje znajdziesz w plikach pdf:
 

Zasady gry:

1. Przed przystąpieniem do rozgrywki wydrukuj i wytnij paski z tematami do dyskusji oraz przygotuj 2 kostki do gry (po jednej dla każdej drużyny).

2. Graczy dzielimy na dwie drużyny. W każdej grupie wybieramy lidera, którego zadaniem będzie liczenie punktów zdobytych przez drużynę.

3. Liderzy rzucają kostką. Drużyna, która wyrzuci większą liczbę oczek rozpoczyna grę.

4. Paski z tematami umieszczamy na stole tekstem do dołu.

5. Pierwszy gracz losuje pasek z tematem, czyta głośno wydrukowany tekst i pokazuje pasek pozostałym graczom.

6. Następnie rzuca kostką. Liczba wyrzuconych oczek wskazuje wyrażenie, które należy użyć argumentując swoje zdanie. Każda drużyna ma przypisany swój zestaw wyrażeń (patrz poniżej).

7. Po przedstawieniu argumentu przez pierwszą drużynę, zawodnik z drugiej drużyny podaje kontrargument. Wymiana zdań trwa do momentu, gdy zawodnicy nie będą potrafili podać nowego argumentu.

8. Drużyna, która poda ostatni argument otrzymuje tyle punktów, ile wskazała wcześniej kostka.

9. Kolejną rundę zaczyna gracz z drugiej drużyny. Losuje pasek z tematem, rzuca kostką i podaje pierwszy argument w dyskusji.

10. Gra toczy się do momentu, aż wyczerpiemy wszystkie paski z zadaniami.

11. Zwycięża drużyna, która zdobędzie większą liczbę punktów.

12. Możemy również wyznaczyć na początku rozgrywki liczbę punktów, które musi zdobyć drużyna, żeby wygrać. Kto pierwszy uzbiera określoną liczbę punktów (np.: 60pkt) – wygrywa.

Wasze ulubione

Najpopularniejsze gry