pl-PL

Fascynujące opowieści z podróży, a może wizjonerskie rozplanowanie wymarzonego miasta? Nie ma na co czekać. Karty i oryginalne pomysły czekają.

  1. Storytelling & 4 in a row

Utrwalane zagadnienia

miejsca w mieście, czynności wykonywane w danym miejscu, past simple, opowiadanie historii

Grupy wiekowe

starsze dzieci, nastolatki, dorośli

Przygotowanie

karty MemoRace, dwa kolory żetonów do oznaczania pól (np. żetony z gry Join UP!

Przebieg zabawy

*W zadaniu będziemy opowiadali o intensywnym dniu Richiego  - bohatera gier  Regipio, który odwiedził wiele miejsc i załatwił mnóstwo spraw.

▪️Gra przewidziana jest dla dwóch osób, ewentualnie dwóch par.

▪️Wybieramy 25 kart z miejscami w mieście i układamy je na stole tworząc kwadrat 5x5

▪️Każdy z graczy otrzymuje po 10 żetonów w wybranym przez siebie kolorze

▪️Pierwszy z uczniów zaczyna opowiadać dzień Richiego wybierając jedną kartę z miejscem i opisując w jakim celu tam poszedł, np.: „Richie went to the bookcase to borrow a novel.”, następnie kładzie swój żeton na tej karcie.

▪️Zadaniem gracza z przeciwnej drużyny jest wybranie kolejnego miejsca, które bohater odwiedził i kontynuowanie opowiadania. Jeśli zdanie jest logiczne i poprawne, również kładzie swój żeton.

▪️Grę, a zarazem opowiadanie kontynuujemy do momentu, aż jeden z graczy ułoży 4 swoje znaki poziomo➡️, pionowo⬇️ lub na skos↗️, zostając zwycięzcą

* Zwracamy uwagę by historia była spójna, logiczna i poprawna leksykalnie, dlatego przed przystąpieniem do pracy należy powtórzyć miejsca w mieście, czynności jakie tam wykonujemy oraz wyrażenia niezbędne w tworzeniu opowiadania (linking & sequencing words)

 

*Zabawę można zastosować z młodszymi uczniami, wykorzystując dowolny tytuł lub mix obrazków, wtedy grając na tych samych zasadach, uczniowie układają pojedyncze zdania.

  1. Can you guess where I Am?

Utrwalane zagadnienia

miejsca w mieście, czynności wykonywane w danym miejscu, present continuous

Grupy wiekowe

dzieci, nastolatki, dorośli

Przygotowanie

karty MemoRace

Przebieg zabawy

▪️Zaczynamy od prezentacji słownictwa na kartach (wybieramy około 10-15 miejsc, w których można wykonywać popularne czynności)

▪️Robimy tzw. "burzę mózgów" na temat czynności typowo wykonywanych w danych miejscach

▪️Uczniowie pracują grupach 3-4 osobowych

▪️Jeden uczeń losuje kartę i kładzie ją przed sobą, nie pokazując jej pozostałym graczom (możemy użyć spinacza, jako „stojak”)

▪️Pozostali uczniowie próbują odgadnąć w jakim miejscu znajduje się dana osoba, zadając pytania typu TAK/NIE, np.:

- Can you guess where I Am
-Are you having a snack

-No, I'm not.
-Are you watching a film

              

▪️Jedna osoba może zadawać pytania dopóki uzyskuje odpowiedź twierdzącą, jeśli otrzyma odpowiedź przeczącą, pytania zadaje kolejny uczeń

▪️Gracz, który prawidłowo odgadnie miejsce, zdobywa 1 punkt

*Grając w parach możemy ustalić czas jaki mamy na odgadnięcie miejsca (zdobywamy punkt jeśli zmieścimy się w czasie) .

  1. The chain

Utrwalane zagadnienia

miejsca w mieście, czynności wykonywane
w danym miejscu, past simple

Grupy wiekowe

dzieci, nastolatki, dorośli

Przygotowanie

karty MemoRace

Przebieg zabawy

▪️Wybieramy karty, które chcemy wykorzystać w grze i układamy je obrazkiem do dołu

▪️Pierwszy uczeń losuje kartę (nie pokazując jej pozostałym uczniom) i układa zdanie z danym miejscem, podając nazwę miejsca oraz w jakim celu tam poszedł, np.: „I went to the shopping centre to buy a new shirt.”

▪️Następny uczeń losuje kolejną kartę, jego zadaniem jest powtórzenie z pamięci poprzedniego zdania oraz dodanie własnego, zgodnie z wylosowanym obrazkiem.

▪️Jeśli uczeń nie jest w stanie powtórzyć zdań lub popełni błąd, szansę otrzymuje kolejna osoba

▪️Procedurę powtarzamy tak długo, jak uczniowie będą wstanie zapamiętać kolejność miejsc i czynności

▪️Wygrywa osoba, która jako ostatnia poprawnie odtworzy "łańcuch zdań".

 

4.Our dream city

Utrwalane zagadnienia

miejsca w mieście, there is/are, a/an/some/any

Grupy wiekowe

dzieci, nastolatki, dorośli

Przygotowanie

karty MemoRace

Przebieg zabawy

 ▪️Przygotowujemy dużą kartę papieru (wzór na zdjęciu)

▪️ Wybieramy karty, które chcemy użyć w grze

▪️ Układamy karty obrazkiem w dół

▪️ Każdy gracz kolejno odkrywa jedną kartę i układa zdanie o swoim wymarzonym mieście (używając konstrukcji „there is/are/isn't/aren't” oraz nazwy miejsca na obrazku). Następnie przyporządkowuje obrazek do odpowiedniej kolumny i zapisuje wszelkie niezbędne dodatkowe  informacje

▪️ Na końcu gry, prosimy uczniów, by opisali nowo zaprojektowane miasto

Justyna Baran English for YOU

ul. Polankowa 11
05-120 Legionowo
Polska

© Language Learning Games | ESL Learning | REGIPIO 2021
Wykonanie: Solmedia.pl

Ta strona używa plików cookie