Nasze życie to splot zdarzeń, które wzajemnie na siebie wpływają. Często żeby dana sytuacja zaistniała, musi zostać spełniony jakiś warunek. By móc o tym swobodnie rozmawiać, niezbędna jest więc znajomość trybów warunkowych. Sama teoria początkowo może wydawać się nieco trudna. Jednak zdania warunkowe są tak powszechne w codziennym użyciu, że warto poświęcić im więcej uwagi. 

Nieocenioną pomocą  w „nawiązywaniu przyjaźni” z trybami warunkowymi, jest seria CONDITIONALE, firmy REGIPIO, która składa się z trzech zestawów.

Każdy zestaw poświęcony jest jednemu z trybów, a w jego skład wchodzi 101 kart z propozycją czterech gier językowych:

·        "Black Peter" (21 kart z połówkami trybów)

·        "The Chain" (20 kart z łańcuszkami przyczynowo-skutkowymi)

·        "Shower of questions" (20 kart z pytaniami na które gracz odpowiada używając trybu warunkowego)

·        "What will happen/Would happen if / What would have happened if...?" (40 kart z sytuacjami, na podstawie których należy ułożyć zdania z użyciem trybu warunkowego, na odwrocie każdej karty znajduje się poprawnie ułożone zdanie)

Karty odpowiednio zawierają obrazki, napisy oraz graficzne elementy, które przyciągają uwagę, a także pomagają lepiej zrozumieć ich treść. Każda gra zapewnia więc naukę w przyjazny dla ucznia sposób.

Ogromna ilość kart w zestawach oraz ich bogactwo językowe skłania do tworzenia dodatkowych sposobów na ich wykorzystanie.

 

Poniżej opisuję 10 moich pomysłów, aby przy pomocy gier, przyjaźń z trybami warunkowymi była trwała.

Zabawy i zadania, przeze mnie wymyślone w dużej mierze są uniwersalne, można je więc stosować do każdego trybu.

1. Memory

Uczniowie pracują w parach lub grupach. Do zabawy wykorzystujemy karty "Black Peter", które dzielimy na dwie grupy (z początkami zdań warunkowych oraz z końcówkami zdań), a następnie układamy je obrazkami do dołu. Uczeń odkrywa po jednej karcie z każdej grupy i odczytuje zawarte na niej połówki zdań. Jeśli odkryte karty stanowią parę zdobywa jeden punkt. Wygrywa osoba, która zdobyła najwięcej punktów.

2. Complete the conditional sentence

Nauczyciel wybiera 10 kart z tali "Black Peter" (5 kart z początkami zdań warunkowych oraz 5 kart z końcówkami zdań). Uczeń losuje jedną kartę, jego zadaniem jest uzupełnienie zdania według własnego pomysłu. Jeśli wylosował początek zdania dostaje 1 pkt, jeśli koniec zdania warunkowego zdobywa 2 pkt. Wygrywa osoba z największą ilością punktów.

3️. Tell me the story

Uczniowie pracują w parach. Każdy z nich losuje jedną kartę "The Chain", na podstawie zawartych na karcie informacji opowiada partnerowi historię złożoną z trybów warunkowych. Po wysłuchaniu historii uczeń ten z pamięci stara się odtworzyć jak najwięcej zdań. Za każde poprawne zdanie otrzymuje 1 pkt. Wygrywa osoba z największą ilością punktów.

4️. Tell me more

Uczniowie pracują indywidualnie, w parach lub grupach. Każdy uczeń/para/grupa losuje jedną kartę "The Chain", opowiada historię opisaną na karcie, ale musi ją rozwinąć, dodając co najmniej trzy nowe zdania warunkowe.

5️. Not only conditionals

Uczniowie pracują w parach lub grupach. Każda para/grupa losuje kartę "The Chain". Z informacji zawartych na karcie pisze historyjkę, NIE UŻYWA jednak ZDAŃ WARUNKOWYCH, lecz buduje opowiadanie z RÓŻNYCH CZASÓW. Dodatkowo zmienia dwie informacje zawarte na karcie. Kiedy historie są gotowe uczniowie wymieniają się kartami i odczytują swoje prace osobie/grupie przeciwnej, a ich zadaniem jest zidentyfikować, które informacje nie zgadzają się z kartą i poprawić je.

 

6. Let me ask you a question

Uczniowie pracują w parach. Do zadania potrzebujemy kostkę do gier planszowych. Każdy uczeń losuje kartę "Shower of questions", a następnie oboje rzucają kostkami. Osoba, która wyrzuciła większą liczbę oczek na kostce, zadaje partnerowi jedno pytanie ze swojej listy. Wygrywa uczeń, który pierwszy zada wszystkie swoje pytania.

 

7️. Interview

Wybieramy spośród grupy jedną osobę, która będzie pełniła rolę ‘CELEBRYTY’. Pozostałych uczniów dzielimy na dwie grupy: dziennikarzy i redaktorów. Dziennikarze, losują po jednej karcie "Shower of questions", po przejrzeniu pytań każdy wybiera ze swojej karty jedno (najciekawsze) pytanie i zadaje je ‘CELEBRYCIE”. Zadaniem redaktorów jest zrobienie notatek ze wszystkich odpowiedzi, a następnie przedstawienie zachowania ‘CELEBRYTY’ w danych sytuacjach. 

 

8️. My exercise for you

Uczniowie pracują w parach. Każdy losuje kartę "What will happen/would happen if/ What would have happened if ...?" Do pracy wykorzystujemy stronę ze zdaniami warunkowymi. Zadanie polega na stworzeniu dla swojego partnera zdań z lukami do uzupełnienia. W tym celu uczniowie przepisują zdania znajdujące się na karcie, wyjmują z nich główne czasowniki i zapisują w formie bezokoliczników pod każdym zdaniem. Ważne aby czasowniki były wypisane w różnej kolejności. Uczniowie wymieniają się przygotowanymi kartkami i rozwiązują otrzymane zadania. Następnie uzupełnione kartki wracają do autorów zadań, którzy muszą je sprawdzić i przyznać punkty. Za każde poprawne zdanie można otrzymać 2 punkty. Wygrywa osoba, która uzyskała najwięcej punktów.

* Jeśli w klasie mamy osoby o różnym poziomie, dzielimy ich na grupy, tak by znajdowały się w nich mocniejsze i słabsze osoby, wtedy łatwiej będzie im wykonać zadanie.

9️. What else?

Uczniowie pracują w parach. Każdy z nich losuje kartę "What will happen/would happen if/ What would have happened if ...?" Do zadania wykorzystujemy stronę ze zdaniami warunkowymi oraz potrzebujemy kostki do gier planszowych. Każda osoba z pary czyta jedno ze zdań na swojej karcie, a następnie rzuca kostką. Zadanie polega na ułożeniu tylu dodatkowych rezultatów warunku znajdującego się na karcie, ile oczek wylosowano na kostce. Każde poprawnie ułożone zdanie to możliwość zdobycia jednego punktu. Gra ma cztery rundy, czyli tyle ile jest zdań na karcie. Na końcu gry uczniowie zliczają punkty zdobyte we wszystkich rundach. Wygrywa osoba, która zdobyła najwięcej punktów.   

10Am I correct?

Uczniowie pracują w parach. Każdy z nich losuje kartę "What will happen/would happen if/ What would have happened if ...?" Trzymają swoje karty tak, by sami widzieli tylko część z sytuacjami, a ich partnerzy zdania warunkowe. Na przemian czytają po jednej sytuacji i odpowiednio układają zdania warunkowe, zadaniem partnera jest sprawdzić, czy ułożone zdanie jest zgodne ze zdaniem na karcie. Jeśli zdanie jest poprawne, uczeń, który układał zdanie zdobywa punkt. Wygrywa osoba z największą ilością punktów.

 

Justyna Baran

Pakiet Conditionali

Kup teraz
Czytaj więcej...

O Conditionalach

Seria gier do nauki trybów warunkowych to nieoceniona pomoc dla nauczycieli i uczniów. Zestaw gier karcianych w jednym opakowaniu pomoże Ci zrozumieć, jak tworzyć poprawne zdania z użyciem trybów warunkowych: „What will happen if...?”, What would happen if...?” „What would have happened if...

Galeria

ul. Polankowa 11
05-120 Legionowo
Polska

© Language Learning Games | ESL Learning | REGIPIO 2023
Wykonanie: Solmedia.pl

Ta strona używa plików cookie